Sposób wykonania


Instrukcja video


Polskie okna i drzwi produkowane zgodnie z najnowszymi technologiami z wysokiej jakości materiałów od dawna gwarantują europejski poziom. W praktyce jednak - błędy budowlane popełnione w czasie montażu powodują bezpowrotną utratę walorów użytkowych nowoczesnej stolarki. Ekipy budowlane dysponowały dotąd jedynie wskazówkami montażowymi producentów okien bądź korzystały z niemieckich publikacji i.f.t. Rosenheim. Obecnie ten stan uległ zmianie. Krajowym odpowiednikiem obowiązującej w Niemczech instrukcji montażu RAL są opublikowane przez Instytut Techniki Budowlanej Wytyczne 421/2006 – "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" - określające podstawowe zasady i wymagania dotyczące prawidłowego montażu i uszczelniania stolarki budowlanej.

SZCZELNIEJ WEWNĄTRZ NIŻ NA ZEWNĄTRZ

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy (fizyka budowli) i praktyką budowlaną prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Spełnienie tego założenia wymaga stworzenia trzech współpracujących ze sobą stref:
  • izolacji termicznej i akustycznej
  • uszczelnienia wewnętrznego
  • uszczelnienia zewnętrznego
cieplyLekceważone dotąd przez wykonawców uszczelnienia mają decydujący wpływ na jakość całego połączenia okno-ściana, ponieważ zawilgocona i przemrożona struktura warstwy termoizolacyjnej tworzy mostek termiczny, powodujący znaczne straty ciepła budynku.

1. USZCZELNIANIE WEWNĘTRZNE

Uszczelnienie wewnętrzne uniemożliwia przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej. Bariera paroizolacyjna musi być szczelna, co można uzyskać wykorzystując

SWS FOLIENBAND INSIDE – to elastyczna samoklejąca klejąca taśma pokryta specjalną włókniną umożliwiającą otynkowanie. Doskonale przyczepna do wszelkich podłoży budowlanych, w tym do tworzyw sztucznych. Występuje w kilku rozmiarach, zarówno z warstwą butylową na całej szerokości jak i w postaci dwucentymetrowej ścieżki klejącej.

2. IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty wypełniające daje zastosowanie wysokiej jakości pianek poliuretanowych SOUDAFOAM - charakteryzujących się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody, niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i krótkim czasem obróbki. W zależności od miejsca zastosowania i konstrukcji stolarki wykonawca może zastosować piankę o standardowej formule SOUDAFOAM GUN, ekonomiczną, wysokowydajną SOUDAFOAM MAXI (do 65 litrów przy swobodnym spienianiu), specjalistyczną piankę SOUDAFOAM LOW EXPANSION o niskiej rozprężalności i doskonałej izolacyjności akustycznej (Rstw 58dB) lub piankę SOUDAFOAM OKNA I DRZWI o obniżonej rozprężalności – zalecaną do uszczelnień wielokomorowych profili PCV. Oferowane pianki występują w puszkach 750 ml zarówno z tradycyjnym gwintem, jak i opatentowanym przez Soudal bagnetowym złączem typu CLICK. Specjalna formuła „zimowa” umożliwia pracę również w niskich temperaturach.

3. USZCZELNIENIE ZEWNĘTRZNE

Uszczelnienie zewnętrzne działa na zasadzie jednostronnie przepuszczającej membrany – dzięki temu zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku.

SWS FOLIENBAND OUTSIDE - elastyczna jedno lub dwustronnie klejąca folia wysoko paroprzepuszczalna pokryta włókniną umożliwiającą otynkowanie jest doskonałym rozwiązaniem uszczelnienia warstwy izolacyjnej w konstrukcjach bez węgarka. Warstwa butylu gwarantuje doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.

SOUDABAND ACRYL - to poliuretanowa taśma impregnowana dyspersją akrylową charakteryzująca się długotrwałą doskonałą odpornością na działanie skrajnych warunków atmosferycznych. Stanowi również dodatkową izolację akustyczną. Szeroka gama wymiarów umożliwia zastosowanie taśmy w każdych warunkach. Ze względów praktycznych najczęściej stosowana jest w ścianach z węgarkiem.