Korzyści

Korzystając z technologii SWS polepszasz komfort cieplny w swoim budynku:


♦ czyste i zdrowe ościeże - bez pleśni i grzyba


♦ sucha warstwa pianki - ograniczenie strat energii


♦ mniejsze rachunki za ogrzewanie
      korzysci4

Czyste i zdrowe ościeże - bez pleśni i grzyba

Uszczelnienie okna wykonywane jest pianą poliuretanową, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej. Materiał ten jest jednak nieodporny na działanie czynników zewnętrznych, niezabezpieczony ulega degradacji i traci swoje właściwości izolacyjne.

Jeśli dojdzie do zawilgocenia piany, np. w wyniku wnikania wody opadowej lub kapilarnego  podciągania wilgoci z zewnątrz, a także wnikania wilgoci z wewnątrz pomieszczeń, może dojść do powstania wielu usterek i nieprawidłowości.

Na glifach okiennych lub w miejscu styku okna z murem wewnątrz pomieszczenia pojawi się w wyniku przemarzania wilgoć, zacznie łuszczyć się farba, uwidoczni się czarny nalot, będący oznaką pleśni.

plesn1             plesn2_th
Pleść i wilgoć na glifach okna - efekt zawilgocenia warstwy piany poliuretanowejSkąd się bierze wilgoć w domu? Powstaje w wyniku naszej codziennej aktywności - pranie, zmywanie, gotowanie, oddychanie, hodowla roślin itp.

korzysci1 korzysci2 korzysci3

Ilość wilgoci przypadająca codziennie na różnej wielkości gospodarstwo domowe
2 osoby 3 osoby 4 osoby
8 litrów na dzień 12 litrów wody na dzień 14 litrów wody na dzieńCiepły montaż zapewnia pełną ochronę przed wilgocią warstwie termoizolacyjnej znajdującej się w szczelinie pomiędzy ramą ościeżnicy okna a murem.


Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią!


o_sws3
Brak wnikania wilgoci w zabezpieczoną taśmami paroizolacyjnymi  SWS warstwę pianki montażowejsczelniej-wewn

Sucha warstwa pianki - ograniczenie strat energii

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą. Przy niedostatecznie trwałych i elastycznych połączeniach okna z murem dochodzi do rozszczelnień i powstawania mostków termicznych, a w konsekwencji niekontrolowanej ucieczce ciepła z wewnątrz pomieszczeń.


o_sws1        o_sws2
Ucieczka energii cieplnej przy nieprawidłowym uszczelnieniu okna (zdjęcie robione
kamerą
termowizyjną pokazuje mostki termiczne

Mniejsze rachunki za ogrzewanie


Stosując ciepły montaż przyczyniamy się do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, których konsekwencją jest zawilgocenie warstwy izolacyjnej i przemarzanie ścian. Przeciwdziałamy w ten sposób powstawaniu mostków termicznych a tym samym niekontrolowanym stratom energii cieplnej. W oczywisty sposób wpływa to na ograniczenie naszych wydatków, związanych z ogrzaniem pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym.